Γιατί το σιτάρι είναι τοξικό. Η αλήθεια? // The real reason wheat is toxic? (click title to share)

Ενα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τη γλουτένη και την τοξικότητα του σιταριού.

A very interesting article on wheat, gluten and toxicity.

The Real Reason Wheat is Toxic (it’s not the gluten)

No comments

Comments are closed.


code by: the Smalls Team
Graphics by: Kimolia Graphics Studio
Photography by: Kimolia Graphics Studio