8 Μύθοι σχετικά με τα βιολογικά τρόφιμα // 8 Myths about Organic Food

8 myths about organic food

Πολλές συζητήσεις γίνονται σχετικά με τα βιολογικά τρόφιμα. Ας δούμε μερικά θέματα που απασχολούν τον προβληματισμένο καταναλωτή. Μάθετε γιατί τα βιολογικά τρόφιμα είναι καλύτερα για σας… και για το περιβάλλον. Δείτε επιγραμματικά παρακάτω (για περισσότερα διαβάστε ολόκληρο το άρθρο).

Many discussions concern organic food. Let us see some issues that concern the thinking consumer. Learn why organic food is better for you… and the environment. See an outline below. For more, read the full article.

1. Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά? // Is organic food healthier?
2. Τα εντομοκτόνα δεν είναι και τόσο επιβλαβή // Pesticides are not so harmful
3. Τα βιολογικά τρόφιμα είναι ακριβά // Organic food is expensive
4. Τα τρόφιμα που ονομάζονται ‘φυσικά’, ‘ελευθέρας βοσκής’, ‘τοπικά’ είναι εξίσου καλά με τα βιολογικά τρόφιμα // Food such as ‘natural’, ‘free range’, ‘local’ are as good as organic food
5. Η βιολογική γεωργία δεν μπορεί να θρέψει τον κόσμο // Organic farming cannot feed the world
6. Τα βιολογικά τρόφιμα δεν έχουν καλύτερη γεύση // Organic food does not taste better
7. Τα βιολογικά δεν είναι φιλικά για το περιβάλλον // Organic food is not environmentally friendly
8. Τα βιολογικά είναι απλά τέχνασμα του μάρκετινγκ // Organic food is a marketing trick

 1. Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά?

Ερευνες δείχνουν ότι τα βιολογικά τρόφιμα είναι περισσότερο θρεπτικά από τα συμβατικά, άλλες πάλι υποστηρίζουν το αντίθετο. Ομως είναι πραγματικά μόνο αυτό που έχει σημασία? Τι γίνεται με την περιεκτικότητα σε εντομοκτόνα? Καταρχήν τι είναι τα εντομοκτόνα? Τα εντομοκτόνα είναι δηλητήρια που χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν έντομα, μεγαλύετρα ζώα, ζιζάνια κλπ. Αρα η ερώτηση πρέπει να τροποποιηθεί και να διερωτηθεί κάποιος αν προτιμά να περιλαμβάνει η διατροφή του δηλητήρια ή όχι.

 1. Τα εντομοκτόνα δεν είναι και τόσο επιβλαβή

Πολλά εντομοκτόνα απορροφώνται από το σώμα μας με τέτοιον τρόπο ώστε ακόμα και μετά τη χώνεψη της τροφής παραμένουν στο σώμα μας και η περιεκτικότητά τους μέσα σε αυτό αυξάνεται με τον χρόνο. Ειδικά τα οργανοχλωρίδια (organochlorine pesticides). Για παράδειγμα για το DDT που όλοι πίστευαν ότι είναι ασφαλές απαγορεύτηκε η χρήση του το 1972 γιατί θεωρήθηκε επικίνδυνο. Παρόλα αυτά είναι τόσο ισχυρό δηλητήριο που εξακολουθεί να ανιχνεύεται ακόμα και σήμερα, ακόμα και σε ανθρώπους που γεννήθηκαν μετά την απαγόρευσή του! Τα εντομοκτόνα σχετίζονται με πολλά θέματα υγείας στον άνθρωπο. Επιπλέον, τέτοια εντομοκτόνα εξακολουθούν να ανιχνεύονται και στη φύση, το νερό, το χώμα, προκαλώντας περιβαλλοντική μόλυνση πέρα από το γεγονός ότι είναι επίσης επικίνδυνα για τα φυτά, τα δένδρα, τα ζώα.

 1. Τα βιολογικά τρόφιμα είναι ακριβά

Ο ισχυρισμός ότι τα βιολογικά τρόφιμα είναι ακριβά, όταν σταθεί μόνος του είναι γενικά σωστός. Πόσοι άνθρωποι όμως αναλογίζονται για τα ‘κρυφά’ κόστη των συμβατικών τροφίμων, για παράδειγμα το κόστος για την υγεία και για το περιβάλλον που προκύπτει από τη χρήση των εντομοκτόνων? Και όμως, υπάρχουν τρόποι να μπουν τα βιολογικά τρόφιμα στο τραπέζι μας χωρίς υπερβολικό κόστος (δείτε το σχετικό άρθρο επόμενη ανάρτηση).

 1. Τα τρόφιμα που ονομάζονται ‘φυσικά’, ‘ελευθέρας βοσκής’, ‘τοπικά’ είναι εξίσου καλά με τα βιολογικά τρόφιμα

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί κάποιος να νοιώθει ότι μειώνει το κόστος της διατροφής του ενώ συγχρόνως τρέφεται ‘σωστά’ όταν επιλέγει άλλες ‘ετικέτες’ όπως ‘ελευθέρας βοσκής’, ΄φυσικό’, ΄τοπικό’. Αυτές οι επισημάνσεις πολλές φορές δεν σημαίνουν τίποτα!. Τα βιολογικά προϊόντα που πρέπει να φέρουν το σχετικό σήμα πρέπει να παράγονται με βάση αυστηρούς κανόνες. Οι άλλοι ισχυρισμοί που προαναφέρθηκαν δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες ή δεν υπόκεινται σε κανόνες παρά μόνον σε αυτούς που κρίνει ο παραγωγός τους! Αρα πρέπει ΠΑΝΤΑ να αναζητούμε το ειδικό σήμα που φέρουν τα βιολογικά προϊόντα στην ετικέτα τους. Αυτό είναι που εμπνέει εμπιστοσύνη για τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος.

 1. Η βιολογική γεωργία δεν μπορεί να θρέψει τον κόσμο

Μια κλασική ερώτηση είναι ότι τα βιολογικά τρόφιμα δεν μπορούν να θρέψουν τον κόσμο και προορίζονται μόνο για μια ελίτ ανθρώπων εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή τους και του κόστους αγοράς. Ομως μακρόχρονες μελέτες (Iowa State University; Rodale Institute’s The Farming Systems Trial) δείχνουν ότι η βιολογική γεωργία μπορεί να πετύχει αποδόσεις αντίστοιχες με αυτές της συμβατικής, ταυτόχρονα βελτιώνοντας την ποιότητα του εδάφους με την πάροδο του χρόνου ενώ ωφελεί το περιβάλλον.

Επιπλέον, ας αναλογιστούμε τη σπατάλη στα τρόφιμα όταν αυτά δεν είναι εμφανίσιμα ή όταν ψωνίζουμε περισσότερα από όσα νομίζουμε ότι θα καταναλώσουμε. Ακόμα, έχουμε αναλογιστεί ότι ένα προϊόν θρεπτικό μπορεί να φέρει τον κορεσμό και να καλύψει την πείνα μας σε μικρότερη ποσότητα?

 1. Τα βιολογικά τρόφιμα δεν έχουν καλύτερη γεύση

Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα βιολογικά τρόφιμα ΔΕΝ έχουν καλύτερη γεύση από τα συμβατικά. Αυτό μπορεί να είναι αφενός υποκειμενικό, να σχετίζεται με τις προτιμήσεις του καθενός και αφετέρου, πραγματικά μπορεί να ισχύει για τρόφιμα που ταξιδεύουν μέρες για να φτάσουν στον καταναλωτή, για παράδειγμα φρούτα και λαχανικά που έρχονται από μακρινές, εξωτικές χώρες.

 1. Τα βιολογικά δεν είναι φιλικά για το περιβάλλον

Τα βιολογικά τρόφιμα είναι γενικά φιλικά προς το περιβάλλον καθώς για την παραγωγή τους πρέπει να ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες που σχετίζονται με το περιβάλλον.

 1. Τα βιολογικά είναι απλά τέχνασματου μάρκετινγκ

Τα βιολογικά τρόφιμα παράγονται με βάση πρότυπα συγκεκριμένα και αυστηρά με σκοπό την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα. Δεν πρόκειται σε καμμία περίπτωση για κάποιο τέχνασμα που στοχεύει στην εξαπάτηση του καταναλωτή ώστε να αναγκασθεί να ξοδέψει περισσότερα χρήματα.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 1. Is organic food healthier?

Research shows that organic food is more nutritious than conventional food; yet research claims the opposite. But, is this really the only important factor? What about pesticide content? To begin with, what are pesticides? Pesticides are poisons used to kill insects, larger species, weeds, etc. Therefore, the question should be modified and someone is called to decide whether he wants his food to contain poison or not.

 1. Pesticides are not so harmful

Many pesticides are absorbed by the human body in such a manner that even after digestion of food, they remain in our bodies and their amount in the body increases with time. Especially organochlorine pesticides. For example, DDT which was considered safe was banned in 1972 as dangerous.  Despite this, it is such a strong poison, that it is traced even today, even in people born after its banning! Pesticides are related to numerous health issues in humans. Moreover, such pesticides are still detected in nature, water, soil, causing environmental pollution in addition to being dangerous for plants, trees, animals.

 1. Organic food is expensive

The claim that organic food is expensive, is in its own right correct. Yet, how many people think about the ‘hidden’ costs of conventional food, for example the cost for health and environment that derives from the use of pesticides? Still, there are ways for organic food to be placed in our table without very high impact on our budget. (stay tuned for post to follow).

 1. Food such as ‘natural’, ‘free range’, ‘local’ are as good as organic food

This does not necessarily mean that someone should feel that he decreases his food budget and simultaneously fed ‘properly’ when he selects other ‘labels’ such as ‘free range’, ‘natural’, ‘local’. This labelling many times means nothing! Organic food that must bear the related logo must be produced under strict regulations. The other claims mentioned here are not subject to the same strict regulations; they are only subject to the rules issued by its producer!. Therefore, we should ALWAYS look for the logo that organic food is entitled to bear in its label. This makes them trustworthy as to their method of production.

 1. Organic farming cannot feed the world

A classical question is that organic food cannot feed the world and are only destined to feed a human elit due to the time required for their production and the price. Yet, long term studies (Iowa State University; Rodale Institute’s The Farming Systems Trial) show that organic farming can achieve yields similar to conventional farming, while improving soil quality with time and benefiting the environment.

More, let us think about how much food is wasted; food with the ‘wrong’ looks or when we buy more than we can consume. Also, do we ever think that wholesome food can make us feel full even in smaller quantities?

 1. Organic food does not taste better

Some claim that organic food does not taste better than conventional food. For a start this can be objective and of course can be valid for food that travels several days to reach the consumer, for example, fruit and vegetable coming from distant, exotic places.

 1. Organic food is not environmentally friendly

Organic food is generally environmentally friendly since for their production certain environmental rules must be observed.

 1. Organic food is a marketing

Organic food is produced under certain, strict standards aiming to food safety, sustainability and biodiversity. By no means are they some trick to force the consumer to spend more.

Βασισμένο σε άρθρο της // Based on an article by Jennifer Chait

 

No comments

Comments are closed.


code by: the Smalls Team
Graphics by: Kimolia Graphics Studio
Photography by: Kimolia Graphics Studio