0

Your Cart

No products in the cart.
Trinity Farm

Είναι πάντα χαρά μας να έχουμε επισκέπτες στο αγρόκτημά μας, όλοι δείχνουν ενδιαφέρουν να μάθουν για τον τρόπο που λειτουργούμε. Χαιρόμαστε ειδικά τους νέους και μάλιστα όταν μας λένε ότι τους εμπνέουμε. Από την πρόσφατη επίσκεψη των Teo Gautier & Theo Ciccotelli από τη Γαλλία, φοιτητών στο ICN Business School και εκπαιδευόμενων στη Galitel Gourmet-Gourmand, προέκυψε μια έκθεση που την παραθέτουμε εδώ στην Ενότητα ‘Χρήσιμα άρθρα’. Ωραία δουλειά παλικάρια! Καλή μελέτη στους αναγνώστες μας!

By: GAUTIER Téo and CICCOTELLI Théo of ICN BUSINESS SCHOOL NANCY, France // Internship at GALITEL Gourmet-Gourmand

Histoire

Notre visite dans cette exploitation a été riche en connaissances et une véritable découverte. Nous avons rencontré une personne très intéressante et attachante. Alexandra Tsiadi, cette femme d’une cinquantaine d’années a eu un parcours tout à fait exceptionnel. Fille et petite fille d’agriculteurs, elle est partie faire ses études de biologie en Angleterre ou elle à obtenue de nombreux diplômes tels qu’un master et même un doctorat (PhD) en génie chimique.

L’histoire commence il ya presque un siècle avec ses grands-parents qui ont achetés des terres agricoles pour s’assurer du travail avec trois autres familles de la région et ainsi diviser les couts. Ce n’est pas moins de 350 hectares qui sont achetés à l’époque. C’est donc dans les années 1920 que son grand père débute avec une exploitation agricole traditionnelle, avec du bétail mais également des légumes et des fruits.

 

Son histoire avec cette ferme biodynamique est due à des circonstances tout à fait extraordinaires. Après ses études, elle occupe un poste sur Athènes et vie avec son mari et ses enfants. Sa sœur Lina vit également avec son mari médecin et ses enfants. Avec l’âge, son père ne parvient plus à s’occuper de sa ferme et c’est grâce au courage de cette femme que cette exploitation est restée dans la famille.

Un jour, elle lit un livre sur l’agriculture organique et biodynamique et le déclic se fait! Son mari, qui est à l’époque muté sur Larissa la conforte dans l’idée qu’elle doit reprendre la ferme familiale! Elle en parle donc à sa sœur qui l’a suivis dans ce projet!

Sa sœur continuerait de faire de la culture traditionnelle tandis que Alexandra se consacrerait à la biodynamique! C’est comme cela qu’est née la première ferme de ce genre en Grèce : la Trinity Farm et c’est à ce jour toujours la seule.

C’est donc 40 hectares qui sont aujourd’hui exploité grâce au microclimat de la région. Les interventions extérieures sont réduites au maximum et il n’ya aucun engrais chimique qui est utilisé sur cette zone. Cette ferme est certifiée par DEMETER. (La marque Demeter est une marque de certification de produits issus de l’agriculture biodynamique, selon les enseignements de Rudolf Steiner. Les produits Demeter respectent le cahier des charges du règlement européen sur l’agriculture biologique.)

L’objectif de cette ferme est donc de proposer des produits de qualité supérieur à ses concitoyens et même à l’international.

Quels sont les différents systèmes agricoles?

On distingue plusieurs systèmes agricoles selon leur mode de fonctionnement et leur impact socio-économico-environnemental :

 • l’agriculture intensive: un système de production agricole fondé sur un accroissement de la production agricole optimisé par rapport à la disponibilité des facteurs de production (moyens humains, matériels et surfaces cultivées).
 • la micro-agriculture biointensive: un système agricole visant à produire une alimentation complète sur une petite surface tout en enrichissant en humus le sol cultivé. La production est basée sur un système auto-fertile et autonome en semences.
 • l’agriculture biologique: une méthode de production agricole qui exclut le recours aux produits chimiques de synthèse. Elle a pour objectif de mieux respecter le vivant et l’environnement.
 • l’agriculture durable: Il s’agit d’un système de production agricole qui vise à assurer une production pérenne de nourriture, de bois et de fibres en respectant les limites écologiques, économiques et sociales qui assurent la maintenance dans le temps de cette production.
 • l’agriculture biodynamique: un système de production agricole inspiré par l’anthroposophie, courant spirituel dont les bases ont été posées par Rudolf Steiner
 • l’agriculture extensive: un système de production agricole qui ne maximise pas la productivité à court terme du sol en ne faisant pas appel à des intrants chimiques, à l’arrosage ou au drainage, mais plutôt aux ressources naturellement présentes sur place. C’est une agriculture qui permet souvent une certification “Agriculture biologique” quand elle est accompagnée de la non-utilisation d’intrants chimiques mais tous les agriculteurs ne la revendiquent pas.
 • L’agriculture vivrière:agriculture essentiellement tournée vers l’auto-consommation et l’économie de subsistance. La production n’est destinée ni à l’industrie agroalimentaire ni à être exportée. Elle est en grande partie auto-consommée par les paysans eux-mêmes et la population locale.
 • L’agriculture de précision: un principe de gestion des parcelles agricoles qui vise l’optimisation des rendements et des investissements, en cherchant à mieux tenir compte des variabilités des milieux et des conditions entre parcelles différentes ainsi qu’à des échelles intra-parcellaires.

La biodynamique, c’est quoi?

OBJECTIF DE LA BIODYNAMIE: Renforcer la fertilité et la santé des sols

L’agriculture biodynamique est un mode d’agriculture biologique qui considère que des aliments de qualité ne peuvent être produits que sur une terre en pleine santé. L’utilisation massive de produits chimiques en agriculture pendant plusieurs décennies a appauvri la qualité des sols et des plantes.

En favorisant une plus grande biodiversité des sols et en renforçant la santé des plantes, la biodynamie est une agriculture durable par excellence. Plusieurs études mettent en évidence les effets positifs de la biodynamie, notamment celle réalisée sur plus de 20 ans par le FIBL, centre de recherche de référence en Europe.

Le principe de l’agriculture biodynamique est basé sur un cycle infini d’utilisation des ressources. Par exemple, le producteur utilisera les cornes de ses vaches pour créer de l’engrais naturel. La nourriture des animaux sera produite exclusivement au sein de l’exploitation.

De plus chaque culture devra changer de position après les récoltes. Cette technique est dû au bon équilibre qu’apporte le positionnement des planètes, l’homme, les plantes sur l’agriculture biodynamique.

POUR SOIGNER LA TERRE, LA BIODYNAMIE ŒUVRE POUR :

 • Nourrir la terre et les hommes
 • Respecter le vivant, les rythmes et le terroir
 • Renforcer la vie du sol et la santé des plantes
 • Créer des domaines agricoles équilibrés

D’OÙ VIENT LA BIODYNAMIE ?

Dès 1924, des agriculteurs et agronomes allemands inquiets de constater des phénomènes de dégénérescence sur les plantes cultivées, des pertes de fécondité dans leurs troupeaux ou l’emploi de substances chimiques de synthèse, firent appel à Rudolf Steiner. Philosophe et scientifique d’origine autrichienne, il est connu comme le fondateur d’un mouvement pédagogique et de diverses initiatives dans les domaines culturel, social et thérapeutique. Il a défini les bases des techniques biodynamiques lors de son « Cours aux Agriculteurs ».

DEMETER: Agriculture biodynamique certifiée

Demeter est la marque internationale de certification de l’agriculture biodynamique. Elle garantit le respect des pratiques biodynamiques sur les domaines agricoles, ainsi que le respect de la qualité de ces produits lors de leur transformation.

Les cahiers des charges Demeter pour la production agricole et pour la transformation des produits agricoles sont également plus stricts que le règlement bio européen (mixité des fermes interdites, CMS interdits, moins d’intrants autorisés, cahier des charges vinification plus stricts….).

Aujourd’hui, les cahiers des charges Demeter couvrent une gamme complète de produits: produits alimentaires, cosmétiques et textiles et la marque Demeter est présente dans 60 pays.

Bibliographie

http://www.demeter.net/

http://www.demeter.fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_Demeter

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture

http://www.thetrinityfarm.gr/

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1190-dok.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Awesome Work

You May Also Like

×